1. Što je motorno vozilo?
svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama
svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti
2. Koji vozači, u pravilu, brže uočavaju opasnost u prometu na cesti?
vozači koji voze prilagođenom brzinom
vozači koji voze pod utjecajem alkohola
vozači koji predviđaju i očekuju opasnost
3. Kolika je dopuštena količina alkohola u organizmu tijekom upravljanja vozilom za vozača vozila A1, A2, A, B i BE kategorije?
0,0 g/kg
0,5 g/kg
0,8 g/kg
4. Što karakterizira autocestu?
dvije fizički odvojene kolničke trake
raskrižja u istoj razini s trakama za isključivanje i uključivanje
trake za zaustavljanje vozila u nuždi
5. U kojim će uvjetima prianjanje guma na cesti biti smanjeno?
ako je cesta mokra
ako je cesta s nepreglednim dionicama
ako je cesta prekrivena snijegom
6. Što je put reagiranja?
put koji prijeđe vozilo od trenutka kada je vozač uočio opasnost na cesti pa do njegove reakcije na tu opasnost
put koji prijeđe vozilo od trenutka kada je vozač uočio opasnost na cesti pa do potpunog zaustavljanja vozila
7. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak?
na zabranu prometa u jednom smjeru
na zabranu prometa u oba smjera
na zabranu prometa samo za osobne automobile
8. Koji prometni znak daje prednost prolaska vozilima iz suprotnog smjera? Upišite odgovor u kvadratić.
  
1
  
2
  
3
  
9. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

na položaj ceste s pravom prednosti prolaska
na obvezno zaustavljanje
na obvezan smjer vožnje
10. Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?
na zonu u kojoj je preporučena brzina vožnje 30 km na sat
na zonu u kojoj vozila moraju voziti brzinom većom od 30 km na sat
na zonu u kojoj je ograničena brzina vožnje 30 km na sat
11. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?
o zabrani pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda
o prestanku zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda
o prestanku svih zabrana
12. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?
da vozilom ulazi na brzu cestu
da vozilom ulazi na autocestu
da mu je zabranjen nastavak kretanja
13. Što za vozača znači žuto svjetlo na semaforu upaljeno samostalno?
u pravilu zabranu prolaska
slobodan prolazak
isključen semafor
14. Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?
parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom
mjesta na kojima je dopušteno parkiranje
stajališta vozila javnog prijevoza putnika
15. Koje boje su retroreflektirajuća stakla na smjerokaznim stupićima s desne strane u smjeru vožnje?
crvene boje
bijele boje
crne boje
16. Što smanjuje širinu vidnog polja vozača?
vožnja malim brzinama
vožnja pod utjecajem alkohola i droge
emocionalna nestabilnost vozača
17. Zbog čega vozači slabije opažaju prometne znakove u naselju?
zbog složene prometne situacije
zbog velikih brzina vožnje
zbog podjele pažnje
18. Vozite automobil cestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?
voziti oprezno pokraj biciklista
pratiti pogledom bicikliste i očekivati njihove iznenadne postupke
voziti na sigurnom bočnom razmaku od biciklista
19. Vozeći cestom naišli ste na ovaj prometni znak.Kako ćete postupiti?
voziti s povećanim oprezom tom dionicom ceste jer postoji opasnost nailaska na domaće životinje
trubiti da se životinje maknu s ceste ako se njome kreću što prije proći opasno mjesto
20. Što mora učiniti vozač prije započinjanja neke radnje vozilom u prometu?
uvjeriti se da radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu
uvjeriti se da radnju može obaviti uz što manji razmak između vozila
21. Što vozač ne smije činiti svojim vozilom na cesti na kojoj su kolničke trake odvojene?
voziti unatrag
voziti u suprotnom smjeru
prelaziti iz jedne kolničke trake u drugu
22. Zašto se vozač mora približavati raskrižju s povećanim oprezom?
kako bi što brže prošao kroz raskrižje
kako bi uočio prometne znakove
kako bi sigurno prošao raskrižjem
23. Na koji način se vozač može pripremiti za promjenu prometne trake?
ubrzavanjem vozila
usporavanjem vozila
naglim okretanjem kotača upravljača
24. Zbog čega ste dužni u situaciji kao na slici propustiti sivo vozilo?
zbog toga što nailazi cestom bez suvremenoga kolničkog zastora
zbog toga što nailazi s desne strane
zbog toga što se nalazite na sporednoj cesti
25. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
propustiti vozilo iz suprotnog smjera
voziti prije vozila iz suprotnog smjera
26. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
voziti prije crnog automobila
propustiti crveni automobil
propustiti crni automobil
27. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
propustiti autobus
propustiti oba vozila
propustiti motocikl i voziti prije autobusa
28. Što mora poduzeti vozač vozila prije skretanja?
pravilno se prestrojiti
povećati brzinu vozila
predvidjeti ponašanje drugih sudionika u prometu
29. Što je dužan učiniti vozač koji pretječe drugo vozilo?
održavati potreban bočni razmak od vozila koje pretječe
voziti što bliže vozilu koje pretječe
pretjecati tako da ga ne ometa niti ugrožava
30. Kako ćete postupiti kada se tijekom vožnje na instrumentnoj ploči upali žaruljica u situaciji kao na slici?
isključiti vozilo iz prometa i isključiti rad motora
na prvoj benzinskoj postaji točiti gorivo
provjeriti radnu temperaturu motora
31. Koji od uređaja pripadaju u uređaje za osvjetljavanje ceste?
glavna svjetla
svjetla za maglu
parkirna svjetla
32. Kojom cestom vozite u situaciji kao na slici obzirom na položaj parkiranih vozila?
cestom s jednosmjernim prometom
cestom s dvosmjernim prometom
slijepom cestom
33. Što je zabranjeno za vožnje u kolonama vozila u gradu?
prestrojavati se
voziti slalomski
isključivati se iz kolone radi skretanja
34. Što karakterizira vožnju izvan naselja?
vožnja u kolonama i brojna pretjecanja
brojna i različita raskrižja
veće brzine vožnje
35. O čemu ovisi duljina puta pretjecanja
o brzini reagiranja vozača
o duljini vozila koje se pretječe
o brzini vožnje kojom se pretječe
36. Koji su najčešći uzroci događanja prometnih nesreća?
nepoštivanje prometnih propisa
neodgovorno ponašanje
vožnja brzinom prilagođenom uvjetima vožnje
37. Vozite autocestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?
prema potrebi smanjiti brzinu
povećati brzinu
čvrsto držati upravljač
38. Koje opasnosti su moguće tijekom vožnje cestom zbog kolotraga na kolniku?
pojava vodenoga klina i skijanja na vodi
zanošenje vozila i gubljenje upravljivosti
dulji put kočenja